شیره خرما خالص
شیره خرما خالص شیره خرما خالص 18000 تومان - در ظرف 18 کیلویی - حداقل سفارش یک عدد
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 541
 • تعداد رای : 0
شیره انجیر شرکتی
شیره انجیر شرکتی شیره انجیر شرکتی 17000 تومان - در ظرف 14 کیلویی - حداقل سفارش یک عدد
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 462
 • تعداد رای : 0
شیره توت شرکتی
شیره توت شرکتی شیره توت شرکتی 17000 تومان - در ظرف 14 کیلویی - حداقل سفارش یک عدد
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 484
 • تعداد رای : 0
شیره انگور صنعتی
شیره انگور صنعتی شیره انگور صنعتی 9300 تومان - در ظرف 15 کیلویی - حداقل سفارش یک عدد
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 521
 • تعداد رای : 0
شیره انگور شرکتی
شیره انگور شرکتی شیره انگور شرکتی 13000تومان - در ظرف 15 کیلویی - حداقل سفارش یک عدد
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 609
 • تعداد رای : 0
ترشک اناردون
ترشک اناردون ترشک اناردون در پت 13 کیلویی
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1045
 • تعداد رای : 0
ترشک هفت میوه ( لوکس )
ترشک هفت میوه ( لوکس ) در پت 13 کیلویی ( حداقل سفارش یک پت 13 کیلویی )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1077
 • تعداد رای : 0
ترشی حبه تند
ترشی حبه تند (در پت 10 کیلویی حداقل سفارش یک پت )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 665
 • تعداد رای : 0
ترشی مخلوط درجه یک
ترشی مخلوط درجه یک کیلویی ( در پت 13 کیلویی حداقل سفارش یک پت )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 475
 • تعداد رای : 0
ترشی بیلهر
ترشی بیلهر ( در پت 10 کیلویی ، حداقل سفارش یک پت )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 712
 • تعداد رای : 0
ترشی سیر سفید درشت
ترشی سیر سفید درشت در پت 10 کیلویی ( حداقل سفارش یک پت 10 کیلویی )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 474
 • تعداد رای : 0
ترشی سیر سیاه درشت شمال
ترشی سیر سیاه درشت شمال ترشی سیر سیاه درشت شمال( در پت 10 کیلویی ، حداقل سفارش یک پت )
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 515
 • تعداد رای : 0
×

چطور میتونم کمکت کنم؟